Joop is geboren en getogen op deze boerderij en is de 4de generatie Wantenaar.
In 1992 heeft hij de boerderij overgenomen van zijn ouders na eerst 4 jaar in maatschap gezeten te hebben. In 1995 zijn we getrouwd en werd onze dochter Rebecca geboren, 1 ½ jaar later onze zoon Julius en weer bijna 3 jaar later onze jongste dochter Sophia.

Vanaf 1998 zijn we omgeschakeld van een gangbare- naar biologische melkveehouderij. Deze stap was voor ons niet zo groot, het is nooit heel erg intensief geweest en daarom gold voor ons ook een kortere overgangsperiode.
In 2002 zijn we biologisch dynamisch verder gegaan omdat dit ons nog meer aansprak na in contact gekomen te zijn met andere BD-boeren. Hun visie en ideologie paste nog meer bij ons.

Omdat wij graag ons eigen vlees wilde eten zijn wij in 1999 begonnen met de vleesverkoop. Eerst nog aan vrienden en bekenden maar al snel aan andere bewuste eters.
Wij slachten gemiddeld 6 koeien per jaar en hebben een nog steeds groeiende klantenkring. Dit denken wij o.a. te danken te hebben aan de ondoorzichtige markt en daardoor een groter wordende groep bewuste consumenten. Ook komen er steeds meer mensen die een bepaalde voedingsfilosofie aanhangen zoals bijv. Weston Price
(zie www.WestonPrice.nl)

In 2000 zijn we begonnen met agrarisch natuurbeheer. Dit houdt zoveel in als het beschermen van weidevogels door om de nesten heen te maaien en uitgesteld maaibeheer. Ook doen we aan slootkantbeheer en dat houdt in dat er geen mest gestrooid mag worden. Dit heeft geresulteerd in 1 van de meest bloemrijke slootkanten van de provincie!

De nieuwe melkstal is in 2002 gebouwd. Dit o.a. doordat de koeien niet meer aangelijnd mogen staan (biologische eis).
Doordat onze koeien hun horens nog hebben en er een enorme hierarchie onder koeien heerst, is de stal relatief groot voor het aantal koeien dat we hebben. De biologische norm bepaalt dat er meer ruimte per koe moet zijn maar de horens rekken deze ruimte nog meer.

Na een verzoek vanuit overheidswege om deel te nemen aan een project om meer zorgboerderijen in de provincie Utrecht te starten, zijn wij in 2003 gestart als zorgboerderij. Eerst alleen met Pascal en nu met gemiddeld 5 deelnemers en 3 dagen in de week.

Ook in 2003 zijn we gestart met boerengolf. Dit is al 10 jaar een succes. Veel mensen komen op deze manier in aanraking met het platteland en zien dan vaak de meerwaarde ervan. Lekker ontspannen een spelletje tussen de koeien in de natuur doen.

In 2005 is het Klompenpad ‘Het Derde Erf’ geopend. Dit pad loopt gedeeltelijk over ons erf en land en omdat wij de grootste prive-grondbezitter zijn van dit pad is het naar ons vernoemd. Ook dit spreekt een heleboel mensen aan, het is dan ook een heel afwisselende wandeling.

Sinds 2006 is het mogelijk om in de Schaapskooi allerlei activiteiten te plannen. Deze opnieuw opgebouwde schaapskooi is op de plek gekomen van 2 vervallen schuren (waarvan 1 een schaapskooi was) en nog met stenen en dakpannen van de oude stal gebouwd.

Corine runt 3 dagen in de week haar praktijk LichtLeven in Balans. Mensen met vooral chronische klachten van welke aard dan ook weten haar te vinden, waar zij op holistische wijze werkt met biofotonentherapie, transformatieve verbonden ademsessies, PSYCH-K. 

Sinds 2 jaar is het mogelijk om boven de koeien in De Hooizolder diverse lessen en workshops te volgen. Te denken aan verschillende vormen yoga, taiji, chi neng qigong, biodanza, transformational breath, relax/ligconcert etc..