De boerderij

Wij hebben ongeveer 60 stuks vee (koeien, pinken, kalfjes) en er worden momenteel 40 koeien gemolken. De overige 20 zijn o.a. 'droge'koeien, pinken en kalfjes.
De koeien die bij ons geboren zijn hebben hun horens nog, lopen minimaal 5 maanden dag en nacht buiten en er loopt ook op ons bedrijf nog een echte stier. De stier blijft op het bedrijf tot hij alle koeien heeft bevrucht en zijn eigen dochters 1 jaar en 3 maanden zijn, en dan ook geslachtsrijp zijn.
Onze stal is aan de westzijde een ligboxenstal voor de koeien die gemolken worden en aan de oostzijde een potstal voor de droge koeien, de pinken en de kalveren, allen onder een dak. Dit heeft als groot voordeel dat de koeien het kudde-gevoel blijven houden ondanks de hekken die de verschillende leeftijden uit elkaar houdt. De stal levert vaste stromest die we elk voorjaar uitrijden over ons land. Dit geeft een langzaam vrijkomen van voedingsstoffen voor het gewas en is niet agressief jegens het bodemleven. Het is bovendien goed voor de weidevogels (om te fourageren en als nestmateriaal). Dit alles heeft een grotere biodiversiteit tot gevolg!

Verder doen wij aan slootkantbeheer, weidevogelbescherming (nestbescherming en vluchtheuvels) en hebben recent een paddenpoel laten graven. Dit laatste heeft tijd nodig om 'vanzelf' vol te groeien en om padden, salamanders, kikkers, etc. te lokken.

Onze honden, poezen, varkens en kippen en haan zorgen ervoor dat het plaatje compleet is.

 koeien naar buiten